Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYBITNY PATRON WYDZIAŁOWEJ SALI

Zdjęcie ilustracyjne

20 października 2022 r. na naszym Wydziale odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Janowi Tajchmanowi oraz nadanie jego imienia sali nr 102, w której Profesor zapoczątkował wyjątkową kolekcję zabytkowych detali architektonicznych. Zbiór rozrasta się do dziś i jest wykorzystywany podczas zajęć dydaktycznych, m.in. z historii technik budowlanych, dlatego na pewno każdy absolwent i student miał styczność z gromadzonymi od lat eksponatami.

Gośćmi uroczystości była rodzina Profesora, jego przyjaciele i współpracownicy oraz członkowie XX Jubileuszowego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, który w tych dniach odbywał się w Toruniu.

Jan Juliusz Tajchman (1929-2020) to wybitny badacz i konserwator zabytków architektury, wspaniały człowiek, wielki autorytet i wychowawca wielu pokoleń konserwatorów. Studia z zakresu konserwatorstwa ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1962 r. Swoją działalność projektową i konserwatorską umiejętnie godził z pracą dydaktyczno-naukową na UMK: w okresie od 1955 do 1966 był zatrudniony jako asystent i starszy asystent, a w latach 1966-1990 jako starszy wykładowca. W 1990 r. objął stanowisko docenta, a następnie profesora nadzwyczajnego. W 1996 r. nadano mu tytuł profesora zwyczajnego. Na UMK prowadził seminarium magisterskie poświęcone problematyce historycznej i konserwatorskiej zabytków architektury. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i 3 doktorskich. Jako dydaktyk ogromną wagę przywiązywał do przekazywania wiedzy konserwatorskiej tym środowiskom i grupom zawodowym, które współdecydują o przebiegu prac konserwatorskich i o losach zabytków. Z jego inicjatywy powołano na UMK w latach 70. studia zaoczne z zakresu konserwatorstwa, a w 1996 r. konserwatorskie studia podyplomowe.

Z poszerzonym biogramem Profesora Jana Juliusza Tajchmana można zapoznać się na stronach:

https://art.umk.pl/wydzial/in-memoriam/jan-juliusz-tajchman-1929-2020/

http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/zegnamy-profesora-jana-tajchmana/

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.