Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PROF. I. DŻURKOWA-KOSSOWSKA NA KONFERENCJI W SIENIE

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska weszła w skład komitetu naukowego konferencji „Fascist Exhibitions and Propaganda Abroad: From the Years of Consensus to the Totalitarian State, 1929-1940” (Faszystowskie wystawy i propaganda za granicą: od czasów konsensusu do totalitarnego państwa, 1929-1940), która odbędzie się w Sienie w dniach 24-25 maja 2023 r.

Organizatorem konferencji jest Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici. Prof. Kossowska będzie ponadto uczestniczyć w projekcie naukowym zainicjowanym w trakcie sieneńskich obrad, którego celem jest zbadanie mechanizmów polityki kulturalnej Mussoliniego na przykładzie faszystowskich wystaw eksportowych i ich recepcji w narodowych państwach europejskich.   

Z programem konferencji można zapoznać się TU.

pozostałe wiadomości