Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

SYMPOZJUM EKSPERCKIE O RZEŹBIE CZESKIEGO STYLU PIĘKNEGO

Zdjęcie ilustracyjne
Źródła zdjęć: https://zamek.malbork.pl/; https://www.facebook.com/wydzialsztukpieknychumkwtoruniu

W dniach 15-17 czerwca 2023 r. odbyło się międzynarodowe sympozjum eksperckie poświęcone rzeźbie czeskiego stylu pięknego, którego Wydział Sztuk Pięknych UMK był współorganizatorem we współpracy z liderem projektu - Muzeum Zamkowym w Malborku (głównym organizatorem) oraz Muzeum Narodowym w Gdańsku. Konferencja podsumowała wyniki projektu Muzeum Zamkowego, którego kierownikiem merytorycznym była dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK.

Sympozjum „Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380–1400” umożliwiło konfrontację z poglądami innych badaczy, zwłaszcza z ośrodków zagranicznych, i zaowocowała wypracowaniem nowej perspektywy, uzyskaniem odpowiedzi na szereg pytań, ale też wieloma znakami zapytania i postulatami naukowymi. W przedsięwzięciu, oprócz przedstawicieli Wydziału Sztuk Pięknych UMK i Muzeum Zamkowego w Malborku, wzięli udział badacze z Pragi, Pilzna, Monachium, Krakowa i Wrocławia. Wydarzenie podzielone było na część konferencyjną w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz dwudniowe konsultacje eksperckie prowadzone w Gdańsku, Pelplinie i Toruniu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.