Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Nowa monografia

Klasztory Chełmińskie i ich księga

W pierwszym kwartale 2019 r. ukazał się pierwszy tom Księgi klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu autorstwa historyków sztuki z naszego Wydziału – dr hab. Moniki Jakubek Raczkowskiej i dr hab. Juliusza Raczkowskiego oraz mediewisty z Wydziału Nauk Historycznych – prof. Piotra Olińskiego. Książka, obejmująca zarys dziejów i opracowanie katalogowe średniowiecznej spuścizny materialnej po klasztorach dominikanów, franciszkanów i cysterek w Chełmnie, jest efektem projektu badawczego, realizowanego przez autorów w l. 2012–2014 pod kierunkiem prof. Piotra Olińskiego (grant MNiSW nr N N108 236140). Publikacja drugiego tomu monografii, poświęconego Toruniowi, planowana jest na rok 2020. 

Publikacja, opatrzona przekrojowym esejem wprowadzającym w języku polskim i angielskim, została odnotowana w bazie Art and Heritage in Central Europe.

LINK http://www.ahice.net/publications/detail/project/monika-jakubek-raczkowska-juliusz-raczkowski-piotr-olinski-the-book-of-monasteries-in-culmer-l/?fbclid=IwAR2qiToi0yXcPPQHARDeootGj7gVQFXJZXs6kW_dGhsWl-KD2E8q98whcno

LINK Wydawnictwo UMK https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4860/ksiega-klasztorow-ziemi-chelminskiej-w-sredniowieczu-tom-1-chelmno

pozostałe wiadomości