Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYSTAWA LAUREATÓW KONKURSU "KRYTYKA I SZTUKA 2023"

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy 27.10.2023 r. na godz. 18.00 do Galerii Sztuki "Wozownia" na wernisaż wystawy Autodafe autorstwa studentki Grafiki - Agaty Burnat. Kuratorem wystawy jest Remigiusz Boruszewski. Wystawa jest formą nagrody dla najlepiej współpracującego duetu artysta-teoretyk, przyznaną w ramach konkursu „Krytyka i Sztuka 2023”. Wystawa trwa do 5.11.2023 r. Koordynatorką z ramienia Wozowni jest Joanna Gwiazda. 

Krytyka i Sztuka 2023 to pierwsza edycja wydarzenia stanowiącego platformę spotkań studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Podstawowym założeniem Krytyki i Sztuki jest stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy artystami i teoretykami. To próba nawiązania współpracy między nimi, czego efektem jest wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków tekstami krytycznymi. Więcej o konkursie pisaliśmy TU oraz TU.

Tak o wystawie Agaty Burnat pisze jej kurator - Remigiusz Boruszewski: "Twórczość Agaty Burnat prezentowana na wystawie Autodafe skupia się na wizerunkach kobiet. Kobiet, ponieważ mimo ich bliźniaczego podobieństwa do autorki, jej obrazy nie są autoportretami. Żeńskie postacie funkcjonują na nich symbolicznie. Mogą oznaczać chaos, piękno czy antropomorficzne ognisko wspomnień, doświadczeń, snów i emocji. Artystka, nie chcąc tworzyć własnych alegorii, wzbrania się przed dekodowaniem symboliki zawartej w jej twórczości, a także pozostawia ją nieodgadnioną jako pole dla wyobraźni i wrażliwości odbiorców. Zatem koty czy ludzkie szkielety goszczące na obrazach Burnat mogą przywoływać kulturę starożytnego Egiptu, motyw vanitas vanitatum, czarownice, rysunki Louisa Waina bądź internetowe memy. Niektórzy chcą tylko patrzeć jak świat płonie, natomiast Agata, której nazwisko składa się między innymi ze słowa burn (pl. płonąć), zestawia ściany ognia z chłodem wyrazu melancholijnych twarzy. Twórczość artystki unaocznia kontrasty nie tylko metaforyczne, ale także czysto formalne. Kontur, intensyfikacja barwnych plam i odejście od trójwymiarowości na rzecz obrazowania niemimetycznego składają się na bliską postimpresjonizmowi formę, a przedstawienie symbolicznych elementów współczesnego świata buduje emocjonalną, groteskową, ale uniwersalną narrację. Zaproponowany przez artystkę tytuł, podobnie jak jej twórczość, nie jest jednoznaczny. Autodafe oznaczało jawną deklarację przyjęcia lub odrzucenia religii katolickiej w procesie inkwizycyjnym. Publiczne wyznanie swojej wiary lub jej braku nie wydaje się wcale takie odległe od publicznej ekspozycji swojej sztuki – tym bardziej mając na uwadze obecne w pracach Burnat symbole religijne, ogień, dyskretny autobiografizm oraz inne znaczenie słowa zawartego w tytule: samospalenie. Jak przed inkwizycją odpowiedziałaby Agata Burnat?".
 
 
Agata Burnat – ur. 1998 r. w Szczecinie, malarka, graficzka, rzeźbiarka. Tworzy od piątego roku życia, inspirują ją kobiety, koty, poezja oraz własne wspomnienia i sny, a jej sztuka to melancholia przypudrowana groteską i żywymi kolorami. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusiego w Szczecinie (2018 r.), studiuje na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Grafika. Uczestniczyła w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą (@agata_burnat.art).

Remigiusz Boruszewski – ur. 2000 r. w Bydgoszczy, artysta wizualny, kurator sztuki, absolwent kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, student kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Współpracuje z NGO zajmującymi się sztuką oraz realizuje własne niezależne projekty artystyczne i kuratorskie. W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się wystawiennictwo, animacja, gry cyfrowe i fotografia (@remygiusz).

pozostałe wiadomości