Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

24-25 XI KONFERENCJA "TEXTUS ET PICTURA IV. ŚREDNIOWIECZNY KODEKS..."

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji „Textus et Pictura IV. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania”, współorganizowanej przez nasz Wydział, Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu oraz Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie – (Pracowni1 Wiedzy o Dawnej Książce). Konferencja odbędzie się w Sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Gagarina 13) w dniach 24 i 25 listopada 2022 r.

Tegoroczne obrady skoncentrowane są na zagadnieniach „drugiego życia” średniowiecznej spuścizny rękopiśmiennej (po jej wyjściu z obiegu czytelniczego) i tzw. archeologii książki. W ramach konferencji poruszone będą problemy: historycznego uzusu – losów i użytkowania – ksiąg średniowiecznych w czasach dawnych (zwłaszcza: fizycznych śladów użytkowania, nawiązań, przekształceń struktury i opraw, uzupełnień i aktualizacji treści i dekoracji), ich nowoczesnych i współczesnych dziejów jako przedmiotów kolekcjonerskich i części zasobów bibliotecznych a także problematyki ich ochrony, zabezpieczenia i współczesnych działań konserwatorskich.

Pierwszy dzień obrad uświetni wykład gościnny dr. hab. Wojciecha Mrozowicza, prof. UWr, wybitnego specjalisty w zakresie dziejów dawnej książki, pt. „Liber Carthusiensium prope Legnicz, quem […] attulerunt primi patres, qui venerunt ab Erfordia. O drugim i kolejnych życiach rękopisów (z wykorzystaniem zbiorów wrocławskiej Almae matris)”. W piątek tematem przewodnim będą średniowieczne fragmenty pergaminowe – obiekt rozlicznych projektów badawczych i konserwatorskich. Konferencję zakończy okrągły stół wokół problemów opisywania i zabezpieczenia tych szczególnych świadectw historycznych, zyskujących „drugie życie” najczęściej w historycznych oprawach introligatorskich, dziś na nowo odkrywanych dla studiów nad dziedzictwem rękopiśmiennym.

Wśród referentów i gości będą specjaliści w zakresie badań nad dawną książką z kilkunastu ośrodków akademickich, bibliotek i muzeów. Wydział Sztuk Pięknych na konferencji reprezentować będą dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK i dr Dorota Jutrzenka-Supryn oraz absolwentki studiów licencjackich na ODK: Weronika Brączkowska, Anna Putkowska, Justyna Wojnowska, Monika Żyłka; wśród moderatorów znajdą się: dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK i dr Jolanta Czuczko. Główną organizatorką konferencji jest dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, funkcję sekretarza pełni Lena Rydelska, studentka ODK.

program >>>

pozostałe wiadomości