Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

INDYJSKA PUBLIKACJA WE WSPÓŁAUTORSTWIE DOROTY KAMIŃSKIEJ-JONES

Zdjęcie ilustracyjne

Miło nam poinformować, że w Indiach, nakładem renomowanego wydawcy książek naukowych - Dev Publishers & Distributors, ukazała się publikacja, której współautorką jest dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK z Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej. Książka zatytułowana jest "The Temple Road Towards a Great India: Birla Mandirs as a Strategy for Reconstructing Nation and Tradition".

Publikacja zawiera analizę fundacji organizowanych przez rodzinę Birla w Indiach, zaangażowanych przez kilka pokoleń w renowację i zakładanie sanktuariów, świątyń i innych budynków sakralnych. Swoim działaniem objęli w latach 1933-1998 dziewiętnaście Birla Mandirs, głównie w północnych i środkowych Indiach. Wszystkie świątynie zaskakują różnymi motywami dekoracyjnymi, niespotykanymi w innych miejscach, które poza funkcją estetyczną pełnią ważną treść symboliczną, dzięki czemu można traktować je jako specyficzne medium, będące nośnikiem nie tylko religijnego przesłania, ale niosące także ważne znaczenie dla dyskursu społecznego i politycznego. Jak twierdzą autorki książki, przesłanie to, dzięki tworzeniu i propagowaniu idei związanych z tożsamością i sztuką narodową, ma wpływ na społeczno-polityczną myśl o Indiach. Przekazuje również ideę hierarchicznego inkluzywizmu hinduskiego, który, choć uważa wszystkie religie za równe, traktuje hinduizm w wyjątkowy sposób, widząc w nim formę najdoskonalszą, dającą człowiekowi możliwość poznania najwyższej prawdy. W książce autorki badają również, czy świątynie założone przez rodzinę Birli i podejmowane w niej czynności religijne stosują koncepcję wynalezionej tradycji i czy tradycje tworzone (lub „modernizowane”) w czasach współczesnych są sposobem na wzmocnienie atrakcyjności przekazu ze świątyni do społeczeństwa.

Książka na stronie wydawnictwa: https://devbooks.in/books/the-temple-road-towards-a-great-india-birla-mandirs-as-a-strategy-for-reconstructing-nation-and-tradition/

pozostałe wiadomości