Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

NOWA MONOGRAFIA

Zdjęcie ilustracyjne

Ukazał się I tom nowej monografii pod redakcją Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i Ryszarda Mączyńskiego pt. Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… (Wydawnictwo Naukowe UMK 2020, ss. 538). Zapraszamy do lektury!

Ze wstępu:
Monografia stanowi zbiór 30 artykułów poruszających zagadnienia z zakresu warsztatu artysty, widziane z perspektywy zarówno teoretyków, jak i praktyków: historyków, historyków sztuki, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, fotografików, grafików, konserwatorów zabytków, artystów zajmujących się nowymi mediami w sztuce, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe. Wypowiedzi składające się na poniższą publikację podejmują próbę odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty z uwzględnieniem takich tematów jak: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym, charakterystyka konkretnych warsztatów, a także traktaty artystyczne i praktyka artystyczna. W monografii spotykamy zarówno opisy dokumentujące aspekty tworzenia dzieł sztuki współczesnej, których autorami są sami twórcy, jak i próby rekonstrukcji technik, technologii i systemu pracy nieżyjących artystów metodami z zakresu nauk humanistycznych, chemicznych oraz fizycznych. (...) Poza tytułowymi aspektami dotyczącymi warsztatu malarza, rzeźbiarza czy architekta omówiono tajniki metod pracy fotografików, twórców tkanin artystycznych, witrażowników, płatnerzy, scenografów, projektantów książek, a także twórców nowomedialnych. (...)
Wieloaspektowość ujęcia poruszonego zagadnienia, jaką obserwujemy w zmieszczonych w monografii tekstach, pozwoliła ukazać warsztat artystów działających na różnych polach sztuki i w różnych okresach historycznych – od starożytności po sztukę najnowszą, co moim zdaniem czyni tę publikację szczególnie interesującą, a także atrakcyjną dla szerokiego grona odbiorców.
                                                                                                                                                 Ewa Doleżyńska-Sewerniak

Więcej informacji na stronie: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5470/wokol-zagadnien-warsztatu-artysty-malarza-rzezbiarza-architekta-tom-1

pozostałe wiadomości