Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

NABÓR W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ZWIĄZANĄ Z BYDGOSZCZĄ

Zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Bydgoszczy ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: "Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą", obronioną w roku akademickim 2021/2022.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach: prace magisterskie i doktorskie oraz prace inżynierskie i licencjackie.

Termin zgłaszania prac: 30.04.2023 r. Autorzy mogą zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2021/2022 oraz do 31 grudnia 2022 roku.

Komplet dokumentów, to jest regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa, informacja o przetwarzaniu danych, znajduje się na stronie internetowej https://www.bydgoszcz.pl/ (dział miasto/wyróżnienia i nagrody/nagrody za prace naukowe).

pozostałe wiadomości