Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

INWENTARYZACJA I BADANIA NA BULWARACH FILADELFIJSKICH

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury w ramach statutowej działalności badawczej wykonała skaning laserowy (Magdalena Kumorowicz-Brzeska) oraz badania architektoniczne (Maciej Prarat) reliktów zabudowy klasztornej przy kościele św. Ducha w Toruniu.

Przestrzeń ta została udostępniona w ramach prowadzonych badań archeologicznych. Odsłonięte relikty w całości zeskanowano. Uzyskane dokładne podkłady rysunkowe pozwoliły na rozwarstwienie chronologiczne odsłoniętych fragmentów murów. Według dotychczasowych ustaleń najstarszą część stanowi długi mur obwodowy założenia, wykonany na punktowych fundamentach arkadowych. W trakcie późniejszej zabudowy przestrzeni klasztornej, od strony północnej dostawiono do niego szereg budynków o zróżnicowanej funkcji. Od strony Wisły mur obwodowy został wzmocniony szkarpami. Pojawiła się tam też pojedyncza zabudowa. Zachowane ślady wskazują, że po zniszczeniach w XVII w. część tego terenu nadal była użytkowana. W najbliższym czasie zostaną przedstawione bardziej szczegółowe wyniki, skorelowane z raportem badań archeologicznych, wykonywanych przez Państwa Alagierskich.   

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.