Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

STYPENDIUM FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD 2021-2022 DLA EWY SUŁEK

Zdjęcie ilustracyjne

Ewa Sułek, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” oraz Wydziału Sztuk Pięknych (dyscyplina Nauki o Sztuce) otrzymała stypendium Fulbright Junior Research Award 2021-2022. Serdecznie gratulujemy!

Fulbright Junior Research Award, stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, zostało przyznane na kontynuowanie badań do pracy doktorskiej „Museology and Curatorial Strategies in War-torn Post-Soviet Kyiv”. Celem projektu są badania kijowskich instytucji sztuki współczesnej i ich architektury jako miejsc i form pamięci zbiorowej i kulturowej, oraz przestrzeni przemian postkolonialnych i postsowieckich, przy użyciu teorii postkolonialnych, topofilii oraz fenomenologii architektury. Ewa Sułek jako stypendystka Fulbrighta spędzi cztery miesiące w Ukrainian Research Institute na Uniwersytecie Harvarda.

https://fulbright.edu.pl/laureaci-konkursu-fulbright-junior-research-award-2021-22/

pozostałe wiadomości