Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

MAJOWE ŚRODY Z OTWARTYMI WYKŁADAMI PROF. LUBOW ŻWANKO Z CHARKOWA

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na wykłady pani profesor Lubow Żwanko, które odbędą się stacjonarnie w dwie majowe środy na Wydziale Sztuk Pięknych, w Sali Tymona Niesiołowskiego. Wykłady poświęcone są artystycznym relacjom polsko-ukraińskim w wieku XIX i na początku XX oraz szczególnej roli Charkowa w tym kontekście.

Pierwszy wykład, pod tytułem „Polscy architekci w Charkowie: życie i nurty artystyczne (wiek XIX – początek wieku XX)” odbędzie się 18 maja 2022 r. o godzinie 10.30.

Drugi wykład, pod tytułem „Charków i polscy artyści: od Augusta Medweja do Mariana Ruzamskiego (wiek XIX – początek wieku XX)" odbędzie się tydzień później, 25 maja 2022 r. o godzinie 10.30.

Prof. dr hab. Lubow Żwanko jest uznaną ukraińską historyczką i autorką wielu publikacji, która od wielu lat zajmuje się polską historią Charkowa. Od stycznia 2022 roku, w ramach programu naukowego „Polonista” z Narodowej Agencji Wymiany Nauki (NAWA) przebywa w Toruniu i realizuje na Wydziale Sztuk Pięknych projekt badawczy, którego opiekunem naukowym jest Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK. Profesor Lubow Żwanko pełni funkcję kierownika Centrum Muzealnego, jest profesorem Katedry UNESCO i ochrony socjalnej w Państwowym Uniwersytecie Biotechnologicznym w Charkowie w Ukrainie. Zainteresowania naukowe profesor Lubow Żwanko obejmują historię uchodźców I wojny światowej, aspekty społeczne Rewolucji Ukraińskiej 1917–1921, procesy migracyjne XX–XXI wieku, zagadnienia Polonii Charkowa i społeczności Polaków na terenach Ukrainy Wschodniej. Badaczka brała udział w wielu międzynarodowych projektach naukowych, dotyczących historii Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, losów i osiągnięć wybitnych Polaków w Europie Wschodniej, historii uchodźstwa w Europie, polskiej kultury w Charkowie. Jest autorką 230 prac naukowych, w tym: 7 monografii, 12 prac zespołowych, 46 artykułów opublikowanych między innymi w czasopismach naukowych na Litwie i na Łotwie, w Bułgarii, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji (do 2014), w Japonii i we Francji.

pozostałe wiadomości