Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Od Porcelisa do Ropsa

Ewelina Bednarz Doiczmanowa i Summer Course Study of the Arts in Flanders

Magister Ewelina Bednarz Doiczmanowa, doktorantka w Zakładzie Muzealnictwa, w ramach grantu wewnętrznego WSzP UMK – dla Młodych Naukowców (nr grantu 1098-Z), jako jedyna Polka, w dniach 24.06.2018 – 04.07.2018 uczestniczyła w Summer Course Study of the Arts in Flanders. Podczas stypendium doktorantka zwiedziła najważniejsze muzea oraz ośrodki związane z ochroną zabytków w Belgii jak Museum of Fine Arts w Gandawie, Mu.ZEE, Groeningmuseum, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Hortamuseum, Royal Museum of Art and History of Brussels, Musee Felicien Rops, KIK/IRPA, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Letternhuis oraz Plantin Moretus Museum. Organizatorzy przedsięwzięcia zadbali o to, by uczestnicy warsztatów mieli możliwość rozmowy oraz dyskusji ze specjalistami ze wszystkich współpracujących instytucji. Dzięki temu, pani Doiczman mogła przyjrzeć się twórczości najważniejszych artystów w dziejach sztuki niderlandzkiej, jak m.in. Julius Porcelis, Jan van Goyen, Pieter Bruegel Starszy i Młodszy, Abraham Storck, Peter Paul Rubens, Anton van Dyck, Frans Hals, Jacob Jordaens, James Ensor, Felicien Rops. Niezwykle interesująca była wizyta w KIK/IRPA w Brukseli, gdzie w pracowni konserwatorskiej uczestnicy mogli zobaczyć na własne w oczy obraz Pietera Bruegela Starszego, który kilka miesięcy później trafił na wystawę monograficzną artysty pt. Once in a Lifetime w Kunsthistorisches Museum we Wiedniu – o obrazie oraz o procesie konserwacji uczestnikom warsztatów opowiadała konserwator obiektu. Najważniejszym owocem Summer Course Study of the Arts in Flanders okazał się stały kontakt z innymi badaczami sztuki flamandzkiej niemal z całego świata – z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Belgii oraz Holandii.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć