Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Od Porcelisa do Ropsa

Ewelina Bednarz Doiczmanowa i Summer Course Study of the Arts in Flanders

Magister Ewelina Bednarz Doiczmanowa, doktorantka w Zakładzie Muzealnictwa, w ramach grantu wewnętrznego WSzP UMK – dla Młodych Naukowców (nr grantu 1098-Z), jako jedyna Polka, w dniach 24.06.2018 – 04.07.2018 uczestniczyła w Summer Course Study of the Arts in Flanders. Podczas stypendium doktorantka zwiedziła najważniejsze muzea oraz ośrodki związane z ochroną zabytków w Belgii jak Museum of Fine Arts w Gandawie, Mu.ZEE, Groeningmuseum, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Hortamuseum, Royal Museum of Art and History of Brussels, Musee Felicien Rops, KIK/IRPA, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Letternhuis oraz Plantin Moretus Museum. Organizatorzy przedsięwzięcia zadbali o to, by uczestnicy warsztatów mieli możliwość rozmowy oraz dyskusji ze specjalistami ze wszystkich współpracujących instytucji. Dzięki temu, pani Doiczman mogła przyjrzeć się twórczości najważniejszych artystów w dziejach sztuki niderlandzkiej, jak m.in. Julius Porcelis, Jan van Goyen, Pieter Bruegel Starszy i Młodszy, Abraham Storck, Peter Paul Rubens, Anton van Dyck, Frans Hals, Jacob Jordaens, James Ensor, Felicien Rops. Niezwykle interesująca była wizyta w KIK/IRPA w Brukseli, gdzie w pracowni konserwatorskiej uczestnicy mogli zobaczyć na własne w oczy obraz Pietera Bruegela Starszego, który kilka miesięcy później trafił na wystawę monograficzną artysty pt. Once in a Lifetime w Kunsthistorisches Museum we Wiedniu – o obrazie oraz o procesie konserwacji uczestnikom warsztatów opowiadała konserwator obiektu. Najważniejszym owocem Summer Course Study of the Arts in Flanders okazał się stały kontakt z innymi badaczami sztuki flamandzkiej niemal z całego świata – z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Belgii oraz Holandii.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.