Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZAPRASZAMY DO CSW "ZNAKI CZASU"!

Zdjęcie ilustracyjne
Identyfikacja wizualna wystawy: Jakub Sobczak

Zapraszamy na wystawę DYPLOM 2020 - wystawę najlepszych dyplomów obronionych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w roku akademickim 2020/2021, prezentowaną w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu w dniach 11.05-06.06.2021 r.

Na wystawie pokazane zostaną prace kilkudziesięciu absolwentów Wydziału, reprezentujące różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze. Prace te są owocem kilkuletniego dojrzewania artystycznego i intelektualnego oraz rezultatem współpracy z merytorycznymi opiekunami. Wystawa jest więc podsumowaniem niełatwej drogi, którą wspólnie podążali studenci i nauczyciele. Jest także momentem, w którym absolwenci zaczynają kroczyć już własnymi ścieżkami.

Wystawę można zwiedzać stacjonarnie w CSW "Znaki czasu" od wtorku do czwartku w godz. 12.00-19.00, w piątek w godz. 12.00-20.00, w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-19.00. W sali na parterze, prezentującej prace konserwatorskie i z zakresu nauk o sztuce, limit osób zwiedzających wynosi 13, w sali na I piętrze jest to 60 osób. Dyplomanci oraz ich promotorzy mogą zwiedzać wystawę bez konieczności zakupu biletów - proszę powołać się na imienną listę dostępną w CSW.

Śledzimy kolejne etapy znoszenia obostrzeń i jeśli sytuacja na to pozwoli, uroczyste wręczenie nagród i medali za najlepsze dyplomy odbędzie się na finisażu wystawy w dniu 6 czerwca 2021 r. Licząc na osobiste spotkania, zapraszamy do odwiedzania wystawy stacjonarnie lub zdalnie na stronie internetowej wystawy https://dyplomy-wsp.umk.pl/.

https://www.toruntv.pl/movie/show?id=24794

pozostałe wiadomości