Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ DO 30.09

Zdjęcie ilustracyjne

Katedry: Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji oraz Historii Sztuki i Kultury Wydziału Sztuk Pięknych UMK zapraszają do udziału w konferencji naukowej WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA... CYKL III, która odbędzie się 7 i 8 listopada 2022 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym, charakterystyka konkretnych warsztatów,  traktaty artystyczne a praktyka artystyczna.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: historyków sztuki i kultury, konserwatorów zabytków i artystów. Propozycje tematów referatów wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: warsztatartysty@onet.pl – do dnia 30 września 2022 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Zgromadzone środki pokryją zarówno bezpośrednie koszty organizacyjne, jak też przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy pokryją we własnym zakresie. Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do dnia 10 października 2022 roku. 

Komitet organizacyjny: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak - przewodnicząca, prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, dr hab.  Ryszard Mączyński, prof. UMK, dr Emilia Ziółkowska, dr Przemysław Waszak.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TU.

pozostałe wiadomości