Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

TRWA NABÓR ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konferencji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne. Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 października 2023 roku w Toruniu w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu". Tytuły i abstrakty wystąpień (około połowy strony) należy przesłać do dnia 30 czerwca 2023 roku na adres: konferencjasztukinowoczesnej@gmail.com.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, nie pokrywają kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.

Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa w języku angielskim w serii „Studia o sztuce nowoczesnej / Studies on modern art”, zawierająca artykuły przesłane przez uczestników w wyznaczonym terminie i zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny w składzie: dr Katarzyna Cytlak, dr Małgorzata Geron, prof. Jerzy Malinowski, dr Filip Pręgowski.

Celem konferencji jest przedstawienie polskich badań nad sztuką amerykańską od Armory Show 1913 roku do współczesności, a także nad związkami sztuki polskiej i amerykańskiej. Do szczególnie istotnych dla polskich artystów i badaczy zagadnień sztuki USA należą: recepcja awangardy europejskiej od Armory Show; nowojorski dadaizm i surrealizm; amerykańscy artyści w środowiskach europejskiej awangardy (Paryż); emigracja europejskich artystów do USA po 1933 roku; środowiska artystyczne Nowego Jorku, Chicago, San Francisco (i in.); ekspresjonizm abstrakcyjny; modernizm i postmodernizm; pop-art.; konceptualizm; film jako medium; neoekspresjonizm lat 70. i 80.; postkonceptualizm i postmodernizm przełomu XX i XXI w.; nowe media w sztuce amerykańskiej. Przedmiotem wystąpień będzie także twórczość polskich artystów i działalność polskich instytucji w USA, wymiana wystaw oraz relacje pomiędzy sztuką polską i amerykańską. Istotnym obszarem tematycznym konferencji staną się zagadnienia teorii sztuki i krytyki artystycznej, szkolnictwa i życia artystycznego, muzeów, instytucji sztuki oraz prasy artystycznej.

Kontakt z organizatorami:  biuro@world-art.pl

pozostałe wiadomości