Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PRACOWNICY WYDZIAŁU W RADZIE NAUKOWEJ MUZEUM ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne

Dekretem Jego Ekscelencji Ks. Prymasa Wojciecha Polaka, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK oraz dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK zostali powołani w skład nowo utworzonej Rady Naukowej Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Rada opiniuje działania Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ocenia je, udziela pomocy w realizacji zadań i rozwija. W skład Rady oprócz pracowników naszego Wydziału wchodzą także: dr Natanaela Błażejczyk CSSF - Sekretarz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Episkopacie Polski oraz pani Marta Dworniczak - Kierownik Wydziału ds. zabytków ruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

pozostałe wiadomości