Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

MAJOWE WYKŁADY ONLINE HISTORYCZKI SZTUKI - DR KATARZYNY CYTLAK

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki 09.05 oraz 23.05.2022 o godz. 17.00 na wykłady dr Katarzyny Cytlak, dedykowane słuchaczom naszego Wydziału. Wykłady odbędą się online na platformie Google Meet. Ich tematyka oraz linki do spotkań w opisie poniżej.

PONIEDZIAŁEK, 09.05.2022, 17:00. Link do spotkania TU.

Dr Katarzyna Cytlak: "Transkulturacja czy transfery kulturowe? Sztuka Europy Wschodniej widziana z perspektywy Ameryki Łacińskiej"

Odwołując się do koncepcji transferu kulturowego (Michael Werner i Michel Espagne), prezentacja problematyzować będzie kwestę recepcji sztuki Europy Wschodniej w Ameryce Południowej. Przykład wystaw w el CAYC – Centrum Sztuki i Komunikacji w Buenos Aires, oraz analiza obecności sztuki Tadeusza Kantora w Argentynie posłużą do zobrazowania istniejących napięć w transatlantyckich relacjach międzykulturowych.

-----------------------------------------------------------------------

PONIEDZIAŁEK, 23.05.2022, 17:0. Link do spotkania TU.

Dr Katarzyna Cytlak: "Myślenie graniczne. Problem identyfikacji Ângelo de Aquino (Brazylia) i Marcosa Kurtycza (Meksyk/Polska) z kulturą polską"

Myślenie graniczne rozumiane jako główny koncept latynoamerykańskiej teorii dekolonialej będzie przedstawione jako charakterystyczne dla artystów szukających sposobu redefinicji swoich związków kulturowych z Europą. Identyfikacja Ângelo de Aquino z polskim artystą Jarosławem Kozłowskim oraz reaktywacja folkloru polskiego przez Marcosa Kurtycza będą zaprezentowane jako symptomatyczne objawy prób odejścia od matryc kolonialnych.    

Dr Katarzyna Cytlak jest historyczką sztuki, której badania koncentrują się na twórczości artystycznej Europy Środkowej i Ameryki Łacińskiej. Zajmuje się sztuką konceptualną, architekturą radykalną i utopijną, sztuką zaangażowaną społecznie oraz teorią sztuki w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych widzianych z perspektywy transnowoczesnej, transnarodowej i dekolonialnej. W 2012 roku uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Odbyła stypendium postdoktoranckie Krajowej Rady Badań Naukowo-Technicznych - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas w Argentynie (CONICET) oraz na Uniwersytecie San Martín. W 2018 roku wykładała w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu San Martín. Jest stypendystką Uniwersytetu Paris 4 Sorbonne (Paryż), Terra Foundation for American Art (Washington, Nowy Jork, San Francisco) oraz Narodowego Instytutu Historii Sztuki - Institut National d’Histoire de l’Art (Paryż). W 2018 i 2019 roku brała udział w międzynarodowym programie CAA-Getty. Wybrane publikacje obejmują artykuły w Umění/Art, Eadem Utraque Europa, Telón de Fondo, Third Text, RIHA Journal, Modos i de arte.

pozostałe wiadomości