Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

IRENA DŻURKOWA-KOSSOWSKA NA MIĘDZYANARODOWYCH KONFERENCJACH

Zdjęcie ilustracyjne
Praca Josepha Sacco jako motyw przewodni konferencji „Surrealisms 2023: Houston”

Prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska czynnie uczestniczyła w dwóch międzynarodowych konferencjach - w Manchesterze oraz w Houston w Teksasie.

Pierwsza z nich to konferencja pt. „Understanding Displacement In Visual Art and Cultural History: 1945 to Now”, która została zorganizowana przez University of Manchester, Manchester Art. Gallery, Arts and Humanities Research Council, The Centre for the Cultural History of War oraz The Whitworth. Debata odbyła się na uniwersytecie w Manchesterze w dniach 24-25 października 2023 r.  Prof. Kossowska wygłosiła referat pt. “’An Expression of a Dark Experience’: War Trauma and Forced Displacement In the Art and Writing of Józef Czapski”. Konferencja zgromadziła dyskutantów zajmujących się kwestiami migracji wojennej, politycznej i ekonomicznej od czasu zakończenia drugiej wojny światowej  po dzień dzisiejszy, konfrontujący nas z dramatycznym zagadnieniem wojennego uchodźstwa i migracji uwarunkowanej problemami egzystencjalnymi.  Konferencja towarzyszyła wystawie „Traces of Displacement” zorganizowanej w galerii The Whitworth (katalog wystawy do pobrania w formacie PDF).

Druga konferencja, zatytułowana „Surrealisms 2023: Houston”, odbyła się w dniach 09-11 listopada 2023 r. w Houston w Teksasie.   Debata  została zorganizowana przez International Society for the Study of Surrealism (ISSS); Museum of Fine Arts, Houston; The Menil Collection; The University of Houston I Rice University. Panele odbywające się w ciągu trzech dni symultanicznie po trzy, zgromadziły dużą rzeszę historyków sztuki, kulturoznawców, filmologów, muzealników, kuratorów wystaw i artystów z kilku kontynentów – Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Australii, Europy i Azji. Tegoroczna konferencja była kolejną edycją cyklicznie odbywających się dyskusji aktualizujących badania nad surrealistycznym nurtem i jego kontynuacją, prowadzone w ponadnarodowym gronie specjalistów.  Prof. Kossowska wygłosiła  podczas debaty referat pt. „Idiosyncratic idioms of Surrealism In interwar Lviv: Aleksander Krzywobłocki and Margit Reich-Sielska”.  

pozostałe wiadomości