Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

JAN W. SIENKIEWICZ W RADZIE PROGRAMOWEJ CSW "ZNAKI CZASU"

Zdjęcie ilustracyjne

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz został powołany przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego do Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. Rada została powołana na lata 2022-2026. Jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością statutową Centrum.

Serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości