Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WSPOMNIENIE O ŚP. PROF. WIESŁAWIE JUSZCZAKU

Zdjęcie ilustracyjne

W lutym 2021 r. zmarł prof. Wiesław Juszczak, „koryfeusz” dyscypliny Nauki o sztuce, wybitny humanista zajmujący się nie tylko filozofią, teorią i historią sztuki, ale także antropologią kultury, literaturoznawstwem i filmologią. Jego opracowania z zakresu teorii ornamentu i genealogii mitu mają wymiar pionierski. Postać Profesora Juszczaka zachowamy w pamięci także jako Mentora i Przyjaciela kilku pokoleń historyków sztuki, antropologów i filmoznawców.

Wspominając Pana Profesora, przypominamy dedykowaną Mu Księgę Pamiątkową, która z okazji Jego 80. urodzin ukazała się w jednym jedynym, unikalnym egzemplarzu, a teraz została upubliczniona również w postaci pliku pdf przez koleżanki i kolegów z Instytutu Sztuki PAN.

http://www.ispan.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=3386

W księdze, wśród wielu cennych wspomnień uczestników prowadzonych przez Profesora seminariów doktoranckich, znajduje się również tekst prof. Ireny Kossowskiej pt. „Portret podwójny, zwierciadlane odbicia i mistrzowie dawni”.  Dziś żegnamy Pana Profesora słowami Jego uczniów:

„Drogi Profesorze, niech zatem ta księga sylwiczna mówi za nas – o tym, jak bardzo Cię cenimy, ile Ci zawdzięczamy i dokąd dzięki Tobie doszliśmy. O tym, jak wysoko ważymy Twoją mądrość i franciszkańską dobroć. Ty jeden potrafiłeś nas wszystkich zgromadzić i w jasności związać. Dziękujemy!”

Pamiętamy….

pozostałe wiadomości