Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

GRANT IDUB DLA PROF. IRENY DŻURKOWEJ-KOSSOWSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne
Fragmenty dzieł Zdzisława Ruszkowskiego (1907-1991), jednego z polskich emigrantów

Prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska uzyskała w VII edycji konkursu Mobilności  dla doświadczonych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) grant na prowadzenie badań w Paul Mellon Centre for Studies in British Art w Londynie. 

Komisja dziedzinowa ds. nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznała  prof. I. Kossowskiej w ramach oceny dorobku naukowego, aktywności zawodowej i przedstawionego projektu 100 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Roboczy tytuł projektu brzmi: „Cultural Transfers: Polish Émigré Artists in Great Britain, 1939-1989”. Gratulujemy!

pozostałe wiadomości