Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

KONFERENCJA Z OKAZJI 25. ROCZNICY WPISANIA TORUNIA NA LISTĘ UNESCO

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy wszystkich chętnych na konferencję z okazji 25. rocznicy wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, Rynek Staromiejski 1. Wymagane jest potwierdzenie przybycia na konferencję do dnia 1 grudnia 2022 r. na adres: wpit@um.torun.pl lub telefonicznie na numer: 56 611 87 85.

Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, przy współudziale Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Konferencji towarzyszyć będą dwie wystawy rocznicowe przygotowane wspólnie z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wydarzenie honorowym patronatem objął Pan Jarosław Sellin - Sekretarz Stanu w MKiDN oraz Generalny Konserwator Zabytków.

 
Zespół Staromiejski Torunia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO 4 grudnia 1997 roku. O wyróżnienie to starano się od 1989 roku przy zaangażowaniu pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Decyzja Komitetu UNESCO podjęta została po głosowaniu na XXI plenarnej sesji w Neapolu. Toruńskie zabytki wyróżniono jako „obiekty, które wpłynęły na dalszy rozwój architektury” oraz „wybitne dzieło ilustrujące okres historyczny”.

pozostałe wiadomości