Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PROF. IRENA DŻURKOWA-KOSSOWSKA NA KONFERENCJI W USA

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 16-19 lutego 2022 r. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska uczestniczyła w  110th CAA Annual Conference, a w dniach 15-17 lutego w Pre-conference Colloquium zorganizowanym w ramach CAA-Getty International Program.

Konferencja miała się odbyć w tradycyjnej formie w Chicago, jednak ze względu na zdrowotne bezpieczeństwo uczestników zmieniono jej formułę na zdalną. Tematyka tegorocznych obrad obejmowała zagadnienia zmian klimatycznych, funkcjonowania społeczności akademickich, muzealników i artystów w okresie pandemii Covid-19 oraz braku równości społecznej.

Tegoroczna edycja zaakcentowała ponadto, poprzez specjalny program, 50-lecie feministycznego nurtu w sztuce. W 140 panelach promowano takie wartości jak różnorodność, inkluzywność i otwartość.

College Art Association (CAA) jest stowarzyszeniem zrzeszającym historyków sztuki, krytyków i teoretyków sztuki, muzealników i artystów mieszkających w Stanach Zjednoczonych oraz stosunkowo nieliczną grupę profesjonalistów z wielu różnych krajów świata. Grupą międzynarodowych członków kieruje International Committee. Jej działalność wspiera finansowymi grantami Getty Foundation. Prof. Irena Kossowska jest członkinią tej grupy od momentu jej utworzenia i pierwszego spotkania w Los Angeles w 2012 r. Uczestniczyła również w obchodach piątej rocznicy funkcjonowania tej międzynarodowej wspólnoty, które odbyły się w 2017 r. w Nowym Jorku w trakcie obchodów setnej rocznicy utworzenia CAA.  Jej referat pt. After the Wall: Cultural Trauma and Methodological Challenges in Polish Art History był wówczas częścią panelu dyskusyjnego pt.: Global Conversations.

W dniu 16 lutego 2022 r. prof. Kossowska, jako alumna, moderowała pierwszą część sesji pt. Globalization and Modern and Contemporary Art in the Shadow of Colonialism, w której referaty wygłosiły cztery nowoprzyjęte członkinie. Drugą część tej sesji prof. Kossowska będzie moderować i komentować w dniu 4 marca.  W dniu 18 lutego z kolei prof. Kossowska wygłosiła referat pt. Hans Tietze: The empathic idiom of art history and the “affective turn” in the present day humanities podczas sesji Can Art History Be Affective? Empathy, Emotion and the Art Historian. Na udział w konferencji prof. Kossowska uzyskała grant Getty Foundation.   Dla uczczenia dziesięciolecia zaangażowania członków CAA-Getty Program w działalność CAA zorganizowano ponadto spotkanie z reprezentantami Samuel H. Kress Foundation, National Committee for the History of Art (NCHA), Getty Foundation i International Committee.

pozostałe wiadomości