Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZAPROSZENIE NA OBRADY HISTORYKÓW SZTUKI. CSW 23-24.11.2023

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Alicja Saar-Kozłowska oraz dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK, w imieniu Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2023 r. w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. Szczegółowy program w załączeniu w formacie PDF. Wstęp wolny!

Obrady będą inspirujące dla własnych rozważań naukowych i artystycznych. Nie tylko poznać będzie można lepiej ikonoklazm wieków minionych, ale panoramę zjawisk współczesnych, łączonych z ikonoklazmem jako aktem twórczym.

Z naszego Wydziału wystąpią z referatami:

- dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK: "Różne oblicza ikonoklazmu";

- dr Alicja Saar-Kozłowska: "Niszczenie wizerunku stolicy jako symbolu tożsamości narodowej na przykładzie Warszawy";

- prof. dr hab. Tomasz de Rosset: "Kolekcja pustki - sztuka niewizualna";

- mgr Bartosz Rogala, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych: "Uciszanie murów. Publiczne debaty na przykładach writingu, graffiti oraz murali".

Z zeszytem abstraktów oraz sylwetkami wszystkich prelegentów można zapoznać się TU.

O Stowarzyszeniu Historyków Sztuki: https://www.shs.pl/projects/zarzad-glowny/.

pozostałe wiadomości