Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PROF. IRENA DŻURKOWA-KOSSOWSKA W RADZIE NAUKOWEJ SERII WYDAWNICZEJ

W marcu 2021 r. prof. Irena Dżurkowa-Kossowska została zaproszona do udziału w Radzie Naukowej nowej serii wydawniczej pt. „Dyskursy sztuki(i)” zainicjowanej w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego. 

pozostałe wiadomości