Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ

Zdjęcie ilustracyjne

Z dumą informujemy, że pan dr Mateusz Marszałkowski został uhonorowany NAGRODĄ PREZESA RADY MINISTRÓW za rok 2020 za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dysertacja pt. "Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie. Problematyka zabytkoznawcza" została napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, prof. UMK i dr Jolanty Czuczko w ramach studiów doktoranckich w zakresie nauk o sztuce prowadzonych na naszym Wydziale.

W uzasadnieniu czytamy, że pracę doceniono „za szeroką perspektywę badawczą z bardzo precyzyjnym opracowaniem materiału poddanego analizie, a także nowatorskie podejście do przedmiotu badań z wielkim poszanowaniem dla specyfiki odrębnych obszarów naukowych oraz dyscyplinę w prezentacji badanego materiału”. Gratulujemy nagrodzonemu i promotorkom!

Więcej o nagrodzie: https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera.

Dr Mateusz Marszałkowski jest od 2018 r. zatrudniony w Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk; jest też członkiem zespołu Manuscripta.pl; od wielu lat zajmuje się badaniem średniowiecznych kodeksów iluminowanych, z którymi związana jest jego dotychczasowa działalność badawcza i dorobek publikacyjny.

pozostałe wiadomości