ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Jolanta Czuczko

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/33

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Czuczko Jolanta
Tytuł: Opis kodykologiczny i materiałoznawczy.
Tytuł wydawn. zbior.: Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 13-25, il., tab.
Seria: Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 1
ISBN: 978-83-231-4206-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/33

Autor: Czuczko Jolanta, Jutrzenka-Supryn Dorota
Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji projektu konserwacji-restauracji Graduału L13.
Tytuł wydawn. zbior.: Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 197-230
Seria: Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 1
Uwaga: Podsumowanie projektu, s. 230 - Jolanta Czuczko.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-231-4206-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Zestawienie materiałów pierwotnych i wtórnych użytych do wykonania graduału.
Tytuł wydawn. zbior.: Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 233, tab.
Seria: Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 1
ISBN: 978-83-231-4206-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/33

Autor: Jutrzenka-Supryn Dorota, Czuczko Jolanta, Zapolska Katarzyna
Tytuł: Niezauważony "detal" wystroju : projekt konserwacji-restauracji żakardowych tkanin ściennych z mieszczańskiej willi z początku XX wieku.
Tytuł równoległy: Unnoticed "detail" of the decor : project of conservation and restoration of jacquard wall fabrics from a bourgeois villa from the beginning of the 20th century.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 10-12 października 2018 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 8th International Conservation Conference, Szreniawa, 10th-12th of October 2018 / org. konf. Lidia Staniek, Paulina Kryg.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2019
Opis fiz.: S. 119-137, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-54-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/33

Autor: Czuczko Jolanta, Jutrzenka-Supryn Dorota, Komsta-Sławińska Karolina
Tytuł: Do not touch! Complex cleaning treatment of an oversized hand-drawn map from the 17th century using gellan gum.
Tytuł wydawn. zbior.: XIVth IADA Congress 2019 - Warsaw, 23th-27th September 2019 / eds.: Aurelie Martin, Adrienne Bell, Alberto Campagnolo.
Opis wydawn.: Warsaw : International Association of Book and Paper Conservators / Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv, Bibliotheks und Graphikrestauratoren (IADA) e.V., 2019
Opis fiz.: S. 28, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

6/33

Autor: Kozielec Tomasz, Czuczko Jolanta, Zięba Agnieszka, Komsta-Sławińska Karolina
Tytuł: Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Cz. 2: Technika i zniszczenia.
Tytuł równoległy: Black-and-white world of photography from the collection of the University Library in Toruń. Part 1 and 2: Subject matter, technique and deterioration.
Tytuł wydawn. zbior.: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii = Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 109-126, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/33

Autor: Czuczko Jolanta, Cybul Aleksandra
Tytuł: Żele gellan jako alternatywa w oczyszczaniu obiektów zabytkowych wykonanych na podłożach papierowych.
Tytuł równoległy: Gellan gels as an alternative in the cleaning of historic objects made on paper grounds.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 12-14 października 2016 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 7th International Conservation Conference, Szreniawa, 12th-14th of October 2016 / org. konf. Lidia Staniek, Paulina Kryg.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2017
Opis fiz.: S. 84-98, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-22-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

8/33

Autor: Czuczko Jolanta, Cybul-Różycka Aleksandra, Wojciechowska Dominika
Tytuł: Zastosowanie żeli gellan do konserwacji zabytków papierowych wrażliwych na działanie wody : badania i praktyka.
Tytuł równoległy: The use of gellan gels in conservation of historic paper objects sensitive to water : research and practice.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 48
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 423-460, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2017.016
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

9/33

Autor: Jutrzenka-Supryn Dorota, Czuczko Jolanta
Tytuł: Zachować przeszłość dla przyszłości : etyczne i metodologiczne decyzje w projektach konserwacji - restauracji inkunabułów i starych druków.
Czasopismo: Bibl. Nostra, nr 1 (47)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 33-54, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Bibliotheca Nostra
ISSN: 1734-6576 ; eISSN: 2084-5464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

10/33

Autor: Karbowska-Berent Joanna, Jarmiłko Joanna, Czuczko Jolanta
Tytuł: Bliżej prawdy o foksingu?
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 145-155, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

11/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Różnorodność podłoży papierowych : integralna część warsztatu artysty w XIX i XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 29-44, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/33

Autor: Jabłońska Elżbieta, Czuczko Jolanta
Tytuł: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Tytuł równoległy: Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 412 s., il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

13/33

Autor: Jutrzenka-Supryn Dorota, Czuczko Jolanta, Wachowiak Mirosław, Szroeder Paweł
Tytuł: Zapiski marginalne autorstwa Mikołaja Kopernika w inkunabułach i starych drukach ze zbiorów Biblioteki "Hosianum" w Olsztynie w świetle zagadnień konserwatorskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie / pod red. Tomasza Garwolińskiego.
Opis wydawn.: Olsztyn : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016
Opis fiz.: S. 78-101, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-945219-2-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/33

Autor: Jutrzenka-Supryn Dorota, Czuczko Jolanta, Chlebus Ewa, Damulewicz Izabela
Tytuł: Księgi z zapiskami Mikołaja Kopernika w rękach konserwatora zabytków.
Tytuł wydawn. zbior.: Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie / pod red. Tomasza Garwolińskiego.
Opis wydawn.: Olsztyn : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016
Opis fiz.: S. 116-137, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-945219-2-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/33

Autor: Jutrzenka-Supryn Dorota, Czuczko Jolanta
Tytuł: Historia i materia : znaczenie badań materiałów zabytkowych w realizacji projektu konserwacji-restauracji ksiąg metrykalnych z Archiwum Diecezji Elbląskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne / red. Wojciech Zawadzki.
Opis wydawn.: Elbląg ; Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016
Opis fiz.: S. 9-32, il., tab.
ISBN: 978-83-65210-26-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

16/33

Autor: Czuczko Jolanta, Jutrzenka-Supryn Dorota
Tytuł: Od rekonstrukcji do artystycznej kreacji : problem przywrócenia oprawy jako ochrony bloku książki na przykładzie realizacji projektów konserwacji-restauracji wybranych starodruków z Kościoła Pokoju w Świdnicy.
Tytuł wydawn. zbior.: Tegumentologia polska dzisiaj = Polish bookbinding studies today / red. Arkadiusz Wagner.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 391-416, il.; streszcz. ang.
Seria: Tegumentologia Polska ; 1
ISBN: 978-83-231-3490-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/33

Autor: Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Czuczko Jolanta, Jutrzenka-Supryn Dorota
Tytuł: Nowe kierunki w obszarze konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (15)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 157-188, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
ISSN: 2080-1807 ; eISSN: 2392-1633
DOI: 10.12775/TSB.2015.023
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

18/33

Autor: Czuczko Jolanta, Jutrzenka-Supryn Dorota, Oszczanowski Piotr
Tytuł: Wyjątkowe księgi w wyjątkowym miejscu : konserwacja-restauracja biblii luterańskich z Kościoła Pokoju w Świdnicy.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 16
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 100-113, [2] s. tabl., il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
ISSN: 1509-5681
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

19/33

Autor: Karbowska-Berent Joanna, Jarmiłko Joanna, Czuczko Jolanta
Tytuł: Fungi in fox spots of a drawing by Leon Wyczółkowski.
Czasopismo: Restaurator, Vol. 35 no. 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 159-179, il., tab.; streszcz. fr., niem.
Pełny tytuł czasop.: Restaurator : international journal for the preservation of library and archival material
ISSN: 0034-5806 ; eISSN: 1865-8431
DOI: 10.1515/res-2014-1000
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.212
Punktacja: 15.000

20/33

Autor: Basiul Elżbieta, Rogóż Jarosław, Czuczko Jolanta, Szroeder Paweł, Cupa Adam, Geron Małgorzata
Tytuł: Original or fake? Investigation of authenticity of three artworks attributed to Lyonel Feininger, George Grosz and Paul Klee.
Tytuł wydawn. zbior.: 2013 Optical Metrology SPIE : 21st International Congress on Photonics in Europe collocated with Laser World of Photonics, 13-16 May 2013, Munich, Germany : technical summaries.
Opis wydawn.: [Munich : SPIE], 2013
Opis fiz.: S. 85
Uwaga: Dokument elektroniczny
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Konserwator w obliczu dzieł Leona Wyczółkowskiego : praktyczne rozwiązania i zabiegi.
Tytuł wydawn. zbior.: W kręgu Wyczóła / red. Michał F. Woźniak.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2013
Opis fiz.: S. 149-157, il.
ISBN: 978-83-63572-40-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Znaczenie podłoży papierowych w twórczości Leona Wyczółkowskiego.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 44
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 243-260, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2013.009
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

23/33

Autor: Jabłońska Elżbieta, Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Czuczko Jolanta
Tytuł: Copying of precious documents and archival books as good practice of protection during exhibiting and access.
Tytuł wydawn. zbior.: Parchment and leather heritage : conservation - restoration : international conference organized by the Department of Paper and Leather Conservation at Nicolaus Copernicus University in Toruń on the 21-24 October 2010 / ed. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 377-384
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

24/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Ocena stanu zachowania kolekcji dzieł sztuki wykonanych na podłożach papierowych : propozycja doboru kryteriów i ich interpretacja.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 15
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 41-58, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/33

Autor: Czuczko Jolanta, Pronobis-Gajdzis Małgorzata
Tytuł: Nineteenth century book : underestimated beauty.
Tytuł wydawn. zbior.: New approaches to book and paper conservation-restoration / ed. by Patricia Engel [et. al].
Opis wydawn.: Horn : Verlag Berger, 2011
Opis fiz.: S. 425-434, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

26/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Tajemnice papierów zabytkowych a warsztat artystyczny Leona Wyczółkowskiego.
Czasopismo: Bydg. Rocz. Muz., Nr 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 43-52
Pełny tytuł czasop.: Bydgoski Rocznik Muzealny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Znaczenie podłoży papierowych w twórczości Leona Wyczółkowskiego.
Tytuł równoległy: The significance of paper supports in artistic output of Leon Wyczółkowski.
Tytuł wydawn. zbior.: Międzynarodowa konferencja Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki : ars sine scientia nihil est, 25-26 listopada 2010 r. : program konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy.
Opis wydawn.: Toruń : Zakład Technologii i Technik Malarskich, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 32
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

28/33

Autor: Czuczko Jolanta, Pronobis-Gajdzis Małgorzata
Tytuł: XIX-wieczne oprawy książek w świetle zagadnień konserwatorskich i masowego odkwaszania.
Tytuł wydawn. zbior.: Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji "Przeszłość dla przyszłości : masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów", Kraków, 13-14.10.2008 = The papers of the "The past for the future : the mass protection of archive and library resources" conference [...].
Opis wydawn.: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2010
Opis fiz.: S. 198-203, il.; streszcz. ang.
Język: POL

29/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Recording the watermarks of historic papers in practice.
Tytuł wydawn. zbior.: Zberežennâ, doslìdžennâ, konservacìâ, restavracìâ ta ekspertiza muzejnih pam'âtok : naukovì dopovìdì VI Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (Kiïv, 27-30 travnâ 2008 roku). Č. 2.
Opis wydawn.: Kiïv : Nacìonal'nij Naukovo-Doslìdnij Restavracìjnij Centr Ukraïni, 2008
Opis fiz.: S. 297-301
ISBN: 966-82-75-01-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

30/33

Autor: Czuczko Jolanta, Pronobis-Bobowska Małgorzata
Tytuł: Charakterystyka archiwaliów z XIX i początku XX w. z Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 12
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 125-145, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

31/33

Autor: Pronobis-Bobowska Małgorzata, Czuczko Jolanta
Tytuł: Charakterystyka książek z XIX i początku XX w. z Biblioteki Uniwersyteckiej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 12
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 155-170, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

32/33

Autor: Czuczko Jolanta
Tytuł: Zastosowanie metody Dylux DuPont oraz fotografii cyfrowej do zapisu znaków wodnych w papierach zabytkowych.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 12
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 185-199, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/33

Autor: Pronobis-Bobowska Małgorzata, Czuczko Jolanta
Tytuł: Konserwacja jedwabnego szkaplerza z krypty grobowej kościoła św. Michała w Świebodzinie.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 14 no. 3-4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 58-61, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK