Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plenery i ćwiczenia terenowe

Wydział Sztuk Pięknych organizuje i prowadzi ćwiczenia terenowe, plenery artystyczne i praktyki zawodowe. To ważny element edukacji zapisany w programach studiów.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Umowa o odbywaniu studenckiej praktyki zawodowej
Procedura dotycząca studenckich praktyk zawodowych
Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej
Plan praktyki zawodowej
Formularz oceny praktykanta
Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej
Dziennik praktyki zawodowej