Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Praktyki zawodowe, plenery i ćwiczenia terenowe

Wydział Sztuk Pięknych organizuje i prowadzi ćwiczenia terenowe, plenery artystyczne i praktyki zawodowe. To ważny element edukacji zapisany w programach studiów.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ/OBJAZDÓW TERENOWYCH

Regulamin ogólnyRegulamin ćwiczeń i objazdów terenowych

Oświadczenie Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika wyjazdu w związku ze stanem epidemii COVID-19  Oświadczenie-uczestnika-w-zw.-z-COVID-19

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Procedura praktyk zawodowych na kierunkach studiów w dyscyplinie nauki o sztuce Procedura praktyk

Procedura praktyk zawodowych na kierunkach studiów w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Procedura praktyk

1_umowa praktyki zawodowe

2_Plan praktyki zawodowej

3_Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej

4_Formularz oceny praktykanta

5_Dziennik praktyk

6_Wniosek o zaliczenie praktyki

Lista_opiekunów praktyk, obowiązki opiekuna

Regulamin odbywania praktyk zawodowych dla kierunku: historia sztuki 2020 .

Proponowane miejsca odbycia praktyk zawodowych dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki: Miejsca odbycia praktyk zawodowych.

Proponowane miejsca odbycia praktyk zawodowych dla kierunku historia sztuki: Proponowane miejsca odbycia praktyk.

Proponowane miejsca odbycia praktyk zawodowych dla kierunku krytyka artystyczna: Proponowane miejsca odbycia praktyki.

Miejsce odbywania praktyk można znaleźć samemu, skorzystać z powyższych podpowiedzi lub zgłosić się do Biura Karier UMK – Ewa.Banaszak@umk.pl, tel. 56 6114771 https://www.biurokarier.umk.pl/praktyki-wydzialu-sztuk-pieknych.