Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Praktyki zawodowe, plenery i ćwiczenia terenowe

Wydział Sztuk Pięknych organizuje i prowadzi ćwiczenia terenowe, plenery artystyczne i praktyki zawodowe. To ważny element edukacji zapisany w programach studiów.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ/OBJAZDÓW TERENOWYCH

Regulamin ogólny Regulamin ćwiczeń i objazdów terenowych od semestru letniego 2021/2022

Oświadczenie Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika wyjazdu w związku ze stanem epidemii COVID-19 (wymagane w przypadku obowiązywania szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2) Oświadczenie-uczestnika-w-zw.-z-COVID-19

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Procedura praktyk zawodowych:Procedura praktyk

Umowa trójstronna Umowa trójstronna

Plan praktyki zawodowej- Załącznik nr 1

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej- Załącznik nr 2

Formularz oceny praktykanta-  Załącznik nr 3

Dziennik praktyk -Załącznik nr 4

Wniosek o zaliczenie praktyki-Załącznik nr 5

Lista opiekunów praktyk

Proponowane miejsca odbycia praktyk zawodowych Proponowane miejsca praktyk

Miejsce odbywania praktyk można znaleźć samemu, skorzystać z powyższych podpowiedzi lub zgłosić się do Biura Karier UMK – Ewa.Banaszak@umk.pl, tel. 56 6114771 https://www.biurokarier.umk.pl/praktyki-wydzialu-sztuk-pieknych.