ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Kontakt z kandydatami

Umożliwiając Państwu KONTAKT z przedstawicielami poszczególnych kierunków, prosimy o zadawanie szczegółowych pytań oraz konsultowanie portfolio, poprzez wskazane ADRESY E-MAIL, podczas DYŻURÓW STACJONARNYCH oraz podczas DYŻURÓW ZDALNYCH, odbywających się według poniższego harmonogramu. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!

GRAFIKA – e-mail: grafika_rekrutacja@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (grafika_rekrutacja@o365.umk.pl) w dniach 06.05.2022, 20.05.2022, 03.06.2022, 17.06.2022 w godz. 14.00-15.00. Spotkania stacjonarne w dniach 06.04-07.04.2022 w godz. 11.00-13.00 w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32.

MALARSTWO – e-mail: konsultacje.malarstwo@umk.pl. Spotkania stacjonarne w dniach 05.04-07.04.2022 w godz. 9.30-14.00 w Katedrze Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – e-mail: maslak@umk.pl. Spotkanie na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (marcin023@umk.pl) w dniu 7 kwietnia 2022 r. w  godz. 12.00-13.00.

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI – e-mail: anna_zareba@umk.pl.

SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA – e-mail: sztukamediow@umk.pl. Spotkania stacjonarne w IV, V, VI 2022 r. w każdy poniedziałek i środę w godz. 9.00-17.00 w Katedrze Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ul. Szosa Bydgoska 50/56 (kontakt: sala 19).

HISTORIA SZTUKI – e-mail: historiasztuki@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (historiasztuki@o365.umk.pl) w każdą środę w godz. 17.00-18.00.

KRYTYKA ARTYSTYCZNA – e-mail: krytyka_artystyczna@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (catalina@umk.pl) w każdy wtorek w godz. 17.00-18.00.

OCHRONA DÓBR KULTURY – poprzez Fb kierunku: https://www.facebook.com/odkwtoruniu.