Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KORONAWIRUS – INFORMACJE

Informujemy, że obecnie, decyzją Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego UMK:

– zawieszone zostało raportowanie danych dotyczących liczby zakażeń studentów i doktorantów oraz osób kierowanych na kwarantannę i przebywających w izolacji;

– przestała obowiązywać instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Jeśli jesteś PRACOWNIKIEM lub STUDENTEM uczestniczącym w zajęciach stacjonarnych na Wydziale i wystąpiły u Ciebie objawy sugerujące zakażenie koronawirusem:

  1. zostań w domu
  2. skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub lekarzem POZ
  3. powiadom o tym p. Katarzynę Kolasińską z Dziekanatu –  e-mail: piekne@umk.pl lub katarzyna.kolasinska@umk.pl, tel. (+48) 56-611-38-02
  4. jeśli masz infekcję wirusową lub przeziębienie także obowiązuje zakaz przychodzenia do budynków UMK; student jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie prowadzącego zajęcia, a wykładowca bezpośredniego przełożonego.

W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem, grupa lub grupy zajęciowe przechodzą w tryb nauczania zdalnego na okres minimum 10 dni od daty ostatniego wspólnego kontaktu w grupie. Pracownik, który jest na kwarantannie lub izolacji może wykonywać pracę zdalną, o ile prześle zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego wniosek o wyrażenie zgody na taką pracę.

Instrukcja postępowania dla studentów i doktorantów w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem. LINK

Instrukcje dla pracowników w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i zasad odbywania kwarantanny lub izolacji. LINK

Obowiązujące Zarządzenia Rektora UMK regulujące organizację zajęć dydaktycznych i prowadzenie działalności naukowej. LINK

Obowiązujące Zarządzenia Rektora UMK regulujące ogólne zasady działania Uniwersytetu. LINK

Obowiązujące Zarządzenia Rektora UMK regulujące organizację pracy administracji. LINK

Oświadczenie uczestnika wyjazdu w związku ze stanem epidemii COVID-19. PDF