Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Katedry Wydziału

Strukturę Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki tworzą Katedry:

Katedra Grafiki
więcej o katedrze
https://www.grafika.umk.pl/
https://www.facebook.com/grafikaumk/
https://www.instagram.com/grafikaumk/
https://www.youtube.com/channel/UCvv87F2o6H9AcYCEcm5iXwA

Katedra Projektowania Graficznego
więcej o katedrze
https://www.facebook.com/zpgumk

Katedra Intermediów
więcej o katedrze
http://ki.umk.pl/
https://www.facebook.com/zpi.torun

Katedra Rysunku
więcej o katedrze
https://www.facebook.com/Katedra-Rysunku-751211668249954
https://www.instagram.com/katedrarysunku/

Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką
więcej o katedrze
http://www.zea.umk.pl

Katedra Malarstwa

więcej o katedrze
https://katedramalarstwa.umk.pl/

https://pl-pl.facebook.com/wspmalarstwo/

https://pracowniawitrazu.umk.pl

 

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby
więcej o katedrze

https://www.facebook.com/Architektura-Wn%C4%99trz-na-UMK-w-Toruniu-445830785588861

https://kawir.umk.pl/

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
więcej o katedrze
http://www.konserwacjamalarstwa.umk.pl/
https://www.facebook.com/KKRMiRP
https://www.youtube.com/channel/UCErfBdFMEXeWE6q2BnzyFTQ

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
więcej o katedrze
http://www.zkpis.umk.pl/

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
więcej o katedrze
https://kkrar.umk.pl/

Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych
więcej o katedrze

http://www.ztitm.umk.pl/

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
więcej o katedrze
https://konserwacja-nowoczesna.umk.pl/?task=news&action=all

 

Strukturę Dyscypliny Nauki o Sztuce tworzą Katedry:

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji
więcej o katedrze
https://sztukaxxw.umk.pl/pages/main_page/
https://www.facebook.com/Katedra-Historii-Sztuki-XX-w-w-Europie-%C5%9Arodkowej-i-na-Emigracji-UMK-107194324085676/?epa=SEARCH_BOX

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej
więcej o katedrze
http://www.zhsn.umk.pl

Katedra Historii Sztuki i Kultury
więcej o katedrze
https://www.historiasztuki.umk.pl/
https://www.facebook.com/Katedra-Historii-Sztuki-i-Kultury-UMK-w-Toruniu-552636881534359/

Katedra Konserwatorstwa
więcej o katedrze
http://konserwatorstwo.umk.pl/
https://www.facebook.com/KatedraKonserwatorstwaUMK

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa
więcej o katedrze