Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

UMK – akty prawne, procedury, wsparcie

Statut UMK      https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/statut/

Regulamin organizacyjny UMK      https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/regulamin/

Regulamin studiów     https://www.umk.pl/studenci/regulamin/

Organizacja roku akademickiego https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/

Regulamin pracy    https://www.umk.pl/pracownicy/dsp/prawne/regulamin/

Polityka antymobbingowa    https://www.umk.pl/pracownicy/dsp/akty/polityka_antymobbingowa.pdf

                                                    https://www.jakosc.umk.pl/pomiary/satysfakcja-pracownikow/procedura-dzialan-antymobbingowych-na-umk/

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna     https://www.umk.pl/studenci/pomoc-psychologiczna-i-psychiatryczna/

Pełnomocniczka do spraw równego traktowania   https://wsparcie.umk.pl/pages/derra/

Rzecznik akademicki   https://wsparcie.umk.pl/pages/chludzinski/

Pełnomocniczka ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów https://wsparcie.umk.pl/pages/kalinska/

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego  https://wsparcie.umk.pl/pages/main_page/