Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

UMK – akty prawne, procedury, wsparcie

Statut UMK      https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/statut/

Regulamin organizacyjny UMK      https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/regulamin/

Regulamin studiów     https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/IxrdpL/2_Regulamin_studiow_tekst_jednolity.pdf

Organizacja roku akademickiego 2021/2002

Regulamin pracy     https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/WvW4w2/166_Regulamin_Pracy_UMK.pdf

Polityka antymobbingowa    https://www.umk.pl/pracownicy/dsp/akty/polityka_antymobbingowa.pdf

                                                    https://www.jakosc.umk.pl/pomiary/satysfakcja-pracownikow/procedura-dzialan-antymobbingowych-na-umk/

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna     https://www.umk.pl/studenci/pomoc-psychologiczna-i-psychiatryczna/

Pełnomocniczka do spraw równego traktowania   https://wsparcie.umk.pl/pages/derra/

Rzecznik akademicki   https://wsparcie.umk.pl/pages/chludzinski/

Pełnomocniczka ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów https://wsparcie.umk.pl/pages/kalinska/

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego  https://wsparcie.umk.pl/pages/main_page/