Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Staże

1. Staże dla studentów kierunku Architektura wnętrz oraz Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

W ramach zad. 7 Staże na Wydziale Sztuk Pięknych projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II –modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do udziału w programie studentów kierunków Architektura wnętrz II st. I roku i Konserwacja i restauracja dzieł sztuki – V rok.

Więcej informacji TU.

——————-

2. Staże dla studentów wszystkich kierunków w ramach Program CO-OP

Program Co-op to nowa formuła współpracy nauki z biznesem, która umożliwia najlepszym studentom podjęcie stażu podczas studiów. Inspirujemy się, podobnym w założeniach do tworzonego na UMK, programem Co-op, który realizowany jest w kanadyjskim University of Waterloo (https://uwaterloo.ca/future-students/co-op), reprezentowanym przez swojego przedstawiciela w International Advisory Board, działającej w ramach programu IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Koordynator i informacje: Sekretariat IDUB: 56 611 31 31, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

Ewa Banaszak (Biuro Karier UMK): Ewa.Banaszak@umk.pl , 56 611 47 71

koordynator Wydziału: dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, p. 122, e-mail: krynicka_szroeder@umk.pl

Więcej informacji o stażu:
https://www.biurokarier.umk.pl/program-stazowy-co-op
https://www.biurokarier.umk.pl/projekt-co-op