Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SPNJO

Studium Praktycznego Nauczania Języków Obcych

SPNJO nie tylko naucza języka obcego w praktyce, ale specjalizuje się w języku profesjonalnym, a więc w przypadku WSP dotyczącym szeroko pojętego obszaru sztuki. Program organizujemy z dużym zaangażowaniem, co owocuje zdobyciem przez studenta realnych umiejętności w obszarze pracy i zainteresowań artystycznych. Dotyczy to zarówno mowy jak i pracy z tekstem, formułowania treści o profilu akademickim jak i krytyki artystycznej, z użyciem właściwego słownictwa oraz struktur językowych.

Zapraszam na strony www:

https://www.law.umk.pl/student/student-jezyki/

https://www.econ.umk.pl/student/jezyki-obce/

https://www.pedagogika.umk.pl/student/jezyki-obce/