Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Szczegółowy TERMINARZ rekrutacji na Wydział Sztuk Pięknych w naborze uzupełniającym – II tura rekrutacji.

Dla kierunku architektura wnętrz I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 12.09.2023 r. do godz. 23:59. Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 14-15.09.2023 r. (czwartek-piątek) w godz. 9.00-18.00 w salach 101 i 6  przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek dostępne są TU.

Dla kierunku architektura wnętrz II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 20.09.2023 r. do godz. 14:59. 20.09.2023 r. zostaną rozesłanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21.09.2023 r. oraz 22.09. 2023 r. (w zależności od liczby kandydatów), w godz. 9.00-17.00 w sali 18 przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek dostępne są TU.

Dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 20.09.2023 r. do godz. 14:59. Rekrutacja na podstawie oceny zdalnie przesłanego portfolio oraz zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 21.09-22.09.2023 r. Link do zdalnego spotkania zostanie udostępniony przez system IRK. Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek dostępne są TU.

Dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 08.09.2023 r. do godz. 23:59. Kwalifikacja prac plastycznych odbywa się stacjonarnie 11.09.2023 r. (poniedziałek) od godziny 8.00 w sali 322 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Egzamin praktyczny z malarstwa odbywa się  11.09.2023 (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00 oraz 12.09.2023 (wtorek) w godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00 w sali 322 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Egzamin praktyczny z rysunku odbywa się 13.09.2023 (środa) w godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00 w sali 322 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są TU.

Dla kierunku malarstwo, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 12.09.2023 r. do godz. 23:59. Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 14-15.09.2023 r. (czwartek-piątek) w godz. 9.00-18.00 w salach 112, 115, 116 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek dostępne są TU.

Dla kierunków: historia sztuki I stopnia, krytyka artystyczna I stopnia, ochrona dóbr kultury I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 13.09.2023 r. do godz. 23:59. Na kierunki te obowiązuje konkurs świadectw. Szczegółowy wykaz branych po uwagę przedmiotów dostępny jest TU.

Dla kierunków: historia sztuki II stopnia, ochrona dóbr kultury II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 20.09.2023 r. do godz. 14:59. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomu. Szczegółowe informacje dostępne są TU.

 

UWAGA! Dla kierunków: grafika oraz sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, nie jest prowadzona II tura rekrutacji w naborze 2023/2024.

———-

Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji na studia, należy w odpowiednich terminach:

1) zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

2) uzupełnić w IRK dane osobowe, wprowadzić wynik matury, zaznaczyć kierunki studiów

3) wnieść opłatę rekrutacyjną

4) na kierunki: MALARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ I i II stopnia, SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA II stopnia, KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI przystąpić do egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej.

TERMINARZ rekrutacji w pierwszym naborze: I TURA REKRUTACJI 2023/2024.

II TURA UZUPEŁNIAJĄCA REKRUTACJI 2022/2023.