Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji na studia, należy w odpowiednich terminach:

1) zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

2) uzupełnić w IRK dane osobowe, wprowadzić wynik matury, zaznaczyć kierunki studiów

3) wnieść opłatę rekrutacyjną

4) na kierunki: GRAFIKA, MALARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA oraz KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI przystąpić do egzaminów wstępnych.

 

Szczegółowy TERMINARZ rekrutacji na Wydział Sztuk Pięknych zawarty jest w linkach poniżej:

I TURA REKRUTACJI 2022/2023

II TURA UZUPEŁNIAJĄCA REKRUTACJI 2022/2023