Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Szczegółowy TERMINARZ rekrutacji na Wydział Sztuk Pięknych na rok akademicki 2024/2025 dostępny w pliku PDF.

———-

Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji na studia, należy w odpowiednich terminach:

1) zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK);

2) uzupełnić w IRK dane osobowe, wprowadzić wynik matury, zaznaczyć kierunki studiów;

3) wnieść opłatę rekrutacyjną;

4) na kierunki: GRAFIKA, MALARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ I i II stopnia, SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA I i II stopnia, KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI przystąpić do przeglądu portfolio i/lub egzaminów wstępnych i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

———-

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA.

Dla kierunku architektura wnętrz I i II stopnia, dostępne są TU.

Dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna I i II stopniaTU.

Dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki TU.

Dla kierunku malarstwo TU.

Dla kierunku krytyka artystyczna I stopnia są TU.

Dla kierunku historia sztuki I i II stopnia TU.

Dla kierunku ochrona dóbr kultury I i II stopnia TU.