Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. W pierwszej turze naboru rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 11.07.2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty:

dla nowej matury: historia albo historia sztuki albo język polski część pisemna albo język obcy część pisemna; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, z którego wynik daje najwyższą wartość po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik (wynikający z poziomu rozszerzonego lub podstawowego);

dla starej matury: historia albo historia sztuki albo język polski albo język obcy nowożytny; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, który po przeliczeniu oceny na punkty daje najwyższą wartość; tabela z zasadami przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty zawarta jest w załączniku dla Wydziału Sztuk Pięknych do Uchwały Nr 43 Senatu UMK w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2022/2023 dostępna jest TU.

W drugiej turze naboru (uruchamianej tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze) rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 14.09.2022 r. (środa) do godz. 23:59. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na Krytykę artystyczną I stopnia i odbywa on się według tych samych kryteriów jak w turze I.