Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Szkoły doktorskie

Academia Copernicana Interdisciplinary Doctoral School

Recruitment schedule HERE.

You will find out more! Look at the website: https://www.ac.umk.pl/en/academia-copernicana/.

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych – Academia Artium Humaniorum

Informacje rekrutacyjne: https://www.phd.umk.pl/aah/dokumenty/

Kontakt: Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
mgr Daria Koralewska-Murawska
e-mail: damur@umk.pl
tel.: +48 56 611 23 99

Więcej informacji na stronie: https://www.phd.umk.pl/aah/