Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koła naukowe

Wydział Sztuk Pięknych jest miejscem wspierającym rozwój naukowy i artystyczny studentów. Ci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania mogą to robić w ramach kół naukowych.

  1. Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej
  2. Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  3. Koło Artystyczne “Kobaltowy kaktus”
  4. Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza
  5. Koło Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa
  6. Wystawiennicze Koło Naukowe
  7. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Flory i Fauny
  8. Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
  9. Koło Artystyczne “Fajans”

Zapraszamy!