Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Zarząd koła:

Julia Urbanowicz – przewodnicząca

Joanna Kaźmierska – wiceprzewodnicząca

Mikołaj Pielowski – skarbnik

Opiekun koła: prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik

Strona www: https://www.facebook.com/knkonserwacja/