Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Jakość kształcenia

Zgłoś swoją propozycję! Wyślij zgłoszenie przez kartę działań doskonalących! LINK do karty