Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/

Szczegółowe zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 46 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2023 r.w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024  https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/ZR-46-2023.pdf