Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/

Szczegółowe zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 128 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 maja2021 r.w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022  LINK.