Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/

Szczegółowe zarządzenie:

Zarządzeniu Nr 68 z dnia 8 maja 2017 r.

Harmonogram egzaminów w sesji letniej:

Instytut Artystyczny (rzeźba, grafika, malarstwo, architektura wnętrz, sztuka mediów i edukacja wizualna): harmonogram sesji letniej IA 2018/19

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (ochrona dóbr kultury, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna): harmonogram sesji IZK 16.06 (442 KB)