Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Wydziałowa Komisja Wydawnicza Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik – przewodnicząca komisji

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK – wiceprzewodniczący komisji

prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska

dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK

dr Teresa Łękawa-Wysłouch – sekretarz komisji

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYDAWNICZEJ

Wydziałowa Komisja Wydawnicza przyjmuje propozycje publikacji, które będą realizowane w ramach limitu Wydziału w Wydawnictwie Naukowym UMK w roku 2024, a także propozycje publikacji poza limitem Wydziału (finansowanych z innych źródeł, w tym tych, których druk jest planowany poza Wydawnictwem Naukowym UMK).

Zgłoszenia w załączonych formularzach (Załącznik WKW 1a i 1b) prosimy przesyłać na adres e-mail Wydziałowej Komisji Wydawniczej: kwsp@g.umk.pl do dnia 17 listopada 2023 r. Zgłoszeniu musi towarzyszyć oświadczenie o akceptacji publikacji, podpisane przez Kierownika właściwej Katedry oraz kontrasygnowane przez autora (Załącznik WKW 2). Prosimy o przesyłanie skanów podpisanych dokumentów, przygotowanych w formacie .doc lub .docx (Word).

Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł, ilość arkuszy wydawniczych (z uwzględnieniem tekstu oraz przeliczonych na arkusze ilustracji), określenie rodzaju publikacji, w przypadku katalogu – daty wystawy, określenie terminu oddania gotowej publikacji do recenzji. Do zgłoszeń prosimy dołączyć spis treści przygotowywanej publikacji oraz jej zarys, a także zadeklarować stopień zaawansowania przygotowywanej monografii / pracy zbiorowej / katalogu.

Ponadto przypominamy, że zgłoszone na 2023 rok, a niezrealizowane publikacje nie przechodzą automatycznie na następny rok wydawniczy – konieczne jest ponowne ich zgłoszenie na aktualnym formularzu.

O ujęciu proponowanej pracy w planach wydawniczych Wydziału na 2024 r. autorzy zostaną powiadomieni odrębnym pismem po rozpatrzeniu wniosków na specjalnym posiedzeniu Wydziałowej Komisji Wydawniczej.

Regulamin Wydziałowej Komisji Wydawniczej 

PLAN DZIAŁANIA WKW_INFORMACJE DLA AUTOROW 2022
PLAN DZIAŁANIA KW_SKROCONY TERMINARZ 2022

Załączniki:

Instrukcja wydawnicza dotycząca wymagań edytorskich LINK.

Strona Wydawnictwa Naukowego UMK z informacjami dla autorów: https://wydawnictwo.umk.pl/pages/22/dla-autorow.