Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Wydziałowa Komisja Wydawnicza Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Wydawnicza:

prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik – przewodnicząca komisji

prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska

dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

dr Teresa Łękawa-Wysłouch – sekretarz komisji

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYDAWNICZEJ

Wydziałowa Komisja Wydawnicza przyjmuje propozycje publikacji, które będą realizowane w ramach limitu Wydziału w Wydawnictwie Naukowym UMK w roku 2021, a także propozycje publikacji poza limitem Wydziału (finansowanych z innych źródeł, drukowanych poza Wydawnictwem Naukowym UMK). Zgłoszenia według wzoru (formularze 1a, 1b) prosimy przesyłać do sekretarza komisji na adres e-mail: Teresa.Lekawa-Wyslouch[at]umk.pl do dnia 30 października 2020 r. Zgłoszeniu musi towarzyszyć oświadczenie o akceptacji publikacji, podpisane przez Kierownika właściwej Katedry oraz kontrasygnowane przez autora (formularz 2). Do zgłoszeń prosimy dołączyć spis treści planowanej publikacji oraz jej zarys, a także zadeklarować stopień zaawansowania przygotowywanej monografii / pracy zbiorowej / katalogu oraz określić termin zakończenia pracy nad nią. Dalsze szczegóły w piśmie LINK

Regulamin Wydziałowej Komisji Wydawniczej 

Załącznik do regulaminu

Regulaminu Komisji w edytowalnym pliku Word LINK

Instrukcja wydawnicza dotycząca wymagań edytorskich LINK

Strona Wydawnictwa Naukowego UMK z informacjami dla autorów: https://wydawnictwo.umk.pl/pages/22/dla-autorow