Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Wydziałowa Komisja Wydawnicza Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodnicząca:

dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK;

Członkowie:

dr hab. Robert Rogal, prof. UMK,

dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK,

dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK,

dr hab. Elżbieta Szmit-Naud,

dr Teresa Łękawa-Wysłouch – sekretarz komisji

Komunikat Wydziałowej Komisji Wydawniczej

Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Wydawnicza przyjmuje propozycje publikacji, które będą realizowane w ramach limitu Wydziału w Wydawnictwie Naukowym UMK w roku 2019, a także propozycje publikacji poza limitem Wydziału (finansowanych z innych źródeł, drukowanych poza Wydawnictwem Naukowym UMK). Zgłoszenia na odpowiednich formularzach prosimy przesyłać do sekretarza komisji na adres e-mail: Teresa.Lekawa-Wyslouch@umk.pl do dnia 05 grudnia 2018 r.

Formularz zgłoszenia publikacji z limitu Wydziału na rok 2019

Formularz zgłoszenia publikacji poza limitem na rok 2019