Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Doktoraty

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – PRZEWÓD DOKTORSKI

Informacje dotyczące postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK:

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

Przewody doktorskie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

Przewody doktorskie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Przewody doktorskie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce