Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc psychologiczna

BEZPŁATNA, PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

Studenci i doktoranci UMK doświadczający przejściowych problemów natury psychicznej mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych (prowadzonych przez dr Magdalenę Cyrklaff-Gorczyca oraz mgr Barbarę Lorek) oraz z bezpłatnej porady lekarza psychiatry. Szczegóły, w tym telefony kontaktowe, regulamin oraz harmonogram konsultacji dostępne są na stronie https://www.umk.pl/studenci/pomoc-psychologiczna-i-psychiatryczna/

Dodatkowe informacje zawarte są także w udostępnionym niżej dokumencie.

https://www.umk.pl/koronawirus/studenci-i-doktoranci/Bezplatne_konsutacje_psychiatryczne_i_psychologiczne.pdf

Pomoc udzielana jest w ramach działającego od 1 stycznia 2021 r. Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego, którego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości Uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia je otrzymał. Więcej informacji o ośrodku na stronie: https://wsparcie.umk.pl/pages/main_page/.