Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc psychologiczna i inne formy wsparcia

Na naszym uniwersytecie od 1 stycznia 2021 r. funkcjonuje Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą, bezpłatną i profesjonalną pomoc. Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Z ośrodkiem współpracują pełnomocnicy JM Rektora:

Więcej informacji na stronie: https://wsparcie.umk.pl/pages/main_page/.