ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

Dziekan - dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich - dr Karolina Zimna-Kawecka
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej - dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce - dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
Przewodniczący Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki - dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK

dr hab. Adam Adamski
dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
Bogusław Andruchowicz
mgr Anna Andrzejewska
dr Joanna Arszyńska
mgr Małgorzata Baka
dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
prof. dr hab. Elżbieta Basiul
prof. dr hab. Marek Basiul
mgr Maria Bednarek
dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
prof. dr hab. Krzysztof Białowicz
dr Ewa Bińczyk
dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK
dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
dr hab. Heinrich Boesten-Stengel, prof. UMK
dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
mgr Jan Borowski-Beszta
mgr Dariusz Bógdał
mgr Oksana Budna-Kaczor
dr Dorota Chilińska
dr Joanna Chołaścińska
mgr Magdalena Chomiak
dr Anastasia Christopoulou
dr Marta Chylińska
mgr Szymon Chyliński
mgr Joanna Cieślikowska
mgr Adam Cupa
Jarosław Czapla
dr Jolanta Czuczko
mgr Piotr Czyż
inż. Agnieszka Czyżniewska
Jarosław Darowski
dr hab. Tomasz De Rosset, prof. UMK
dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
dr Sebastian Dudzik
dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska
Adam Fisz
dr Piotr Florianowicz
dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK
Adam Gajewski
dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
dr Małgorzata Geron
dr Janusz Gierlasiński
prof. dr hab. Piotr Gojowy
mgr Paweł Gojowy
prof. dr hab. Jędrzej Gołaś
mgr Paulina Gołoś
dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
prof. dr hab. Jacek Gramatyka
dr Justyna Grzebieniowska-Wolska
mgr Oskar Gurbada
dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK
mgr Ivona Jablonskaja
dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK
prof. dr hab. Elżbieta M. Jabłońska
mgr Daria Jagiełło
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
mgr Joanna Jarmiłko
Marcin Jaskulski
dr Jakub Jaszewski
dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
dr hab. Witold Jurkiewicz, prof. UMK
dr Dorota Jutrzenka-Supryn
dr Barbara Kaczorowska
dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK
dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
Wiesław Kania
mgr Magdalena Kapka
dr hab. Joanna Karbowska-Berent
mgr Małgorzata Kasak-Ziółkowska
dr Edyta Kasperkiewicz
prof. dr hab. Piotr Klugowski
mgr Weronika Kofel
dr hab. Anna Kola, prof. UMK
mgr Katarzyna Kolasińska
mgr Ewelina Kołakowska
mgr Karolina Komsta-Sławińska
dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK
dr Stanisław Kośmiński
mgr Tomasz Kowalski
dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
dr Katarzyna Krupska-Łyczak
dr Katarzyna Krynicka-Szroeder
dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
mgr Monika Kujawa
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
dr Teresa Kurkiewicz
mgr inż. Krystian Laszewicz
mgr Roman Lewandowski
dr Solida Lim
dr Teresa Łękawa-Wysłouch
dr Dominika Łowkajtis
dr Katarzyna Łyszkowska
dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
prof. dr hab. Alicja Majewska
prof. dr hab. Jerzy Malinowski
prof. dr hab. Dariusz Markowski
dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK
dr Sebastian Mikołajczak
mgr Patrycja Mindykowska
mgr Adam Moch
Dariusz Mruk
dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
dr Paweł Otwinowski
dr Aleksander Paskal
Bogdan Pepliński
mgr inż. Beata Piaskowska
dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
mgr Ewa Podgórska
dr Andrzej Podgórski
dr Marcin Podskarbi
mgr Katarzyna Polak
mgr Agata Polny
dr Maciej Prarat
dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK
dr Filip Pręgowski
dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis, prof. UMK
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
dr Klaudia Rajmann
dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
prof. dr hab. Robert Rogal
dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
mgr Hanna Rubnikowicz-Góźdź
mgr Katarzyna Rudólff-Kanabaj
dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
dr Alicja Saar-Kozłowska
dr inż. Ulrich Schaaf
prof. dr hab. Jan Sienkiewicz
dr Magdalena Sitkiewicz
dr Franciszek Skibiński
dr hab. Krzysztof Skrzypczyk
dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
mgr Arkadiusz Soroka
dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
dr Radosław Staniec
Kamil Staśkiewicz
prof. dr hab. Marian Stępak
mgr Beata Suty
prof. dr hab. Marek Szary
Jacek Szczepaniak
dr Kinga Szczepińska
dr Maria Szczodrowska
dr Bożena Szmelter-Fausek
dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
dr Alina Tomaszewska-Szewczyk
mgr Małgorzata Tretyn-Kalinowska
mgr Małgorzata Trokowska
mgr Aleksandra Truchel-Treder
dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
dr Katarzyna Utecht
mgr Krzysztof Uzarski
dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
dr Przemysław Waszak
dr Jakub Wawrzak
prof. dr hab. Tomasz Ważny
dr Maciej Wierzbicki
mgr Joanna Witkowska
mgr Karolina Witkowska
dr Tomasz Wlaźlak
dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
dr Anna Wójcicka
dr hab. Anna Wysocka, prof. UMK
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
dr Katarzyna Zapolska
dr Piotr Zaporowicz
dr Anna Zaręba
mgr Daria Zasada-Kłodzińska
mgr Agnieszka Zięba
dr Karolina Zimna-Kawecka
dr Emilia Ziółkowska-Ganc
dr Waldemar Żuchnicki