ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Monika Kowalewska
referent
Dziekanat Wydziału, Administracja WSzP

tel.: +48-56-611-3800
e-mail: mkowalewska@umk.pl


Bibliografia