ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

O Wydziale

Wydział Sztuk Pięknych jest jedyną jednostką w strukturze UMK prowadzącą działalność statutową w obszarze sztuki i humanistyki. Jego działalność rozpoczęła się w 1945 roku, a Wileńska tradycja uczelni zadecydowała o jego specyfice jako szkoły artystycznej działającej w strukturach uniwersyteckich.  Wydział stanowią dwa instytuty: Instytut Artystyczny oraz Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

W ramach zadań statutowych prowadzi wszechstronne badania nad sztuką i dziedzictwem kulturowym współpracując przy tym z uczelniami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Wysoki poziom prowadzonych prac badawczych został po raz kolejny wyróżniony przez MN i SW i  w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych za lata 2013-2017 Wydział Sztuk Pięknych otrzymał najwyższą kategorię A+, uzyskując przy tym pierwszą lokatę wśród  jednostek Grupy Wspólnej Oceny.

Wydział zaangażowany jest w realizację projektu Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego – jednostki badawczej, która w przyszłości  wesprze działania naukowe i komercyjne.

Wydział Sztuk Pięknych jest także  unikatowym ośrodkiem kształcącym artystów w dziedzinie sztuk plastycznych i konserwatorów dzieł sztuki oraz specjalistów w zakresie teoretycznej ochrony i opieki nad zabytkami, konserwatorstwa, muzealnictwa, również historii sztuki. Od lat stanowi twórcze  centrum regionu, inicjuje wydarzenia artystyczne, prowadzi  szeroką działalność edukacyjną i popularyzatorską na rzecz środowiska lokalnego współdziałając przy tym  z instytucjami miejskimi oraz województwa. Gwarantuje i dba o wysoki poziom oferty dydaktycznej. Kształci na studiach licencjackich magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Poprzez atrakcyjną ofertę dydaktyczną rozszerzoną  o specjalności na kierunkach studiów  umożliwia studentom rozwijanie swoich zainteresowań i stwarza możliwości pozyskania dodatkowych umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Wspiera  uczestnictwo  w programach mobilności  Most oraz Erasmus+ , dbając przy tym o kontakty krajowe i międzynarodowe na poziomie studenckim oraz kadry dydaktycznej.