Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Prace dyplomowe

Procedura zakończenia studiów:

Dokumenty procedury:

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Załącznik nr 1 – Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (ODK, Architektura Wnętrz, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Krytyka Artystyczna)
Załącznik nr 1 – Zał. 1 – wniosek o wszczęcie postępowania w srawie nadania tytułu zawodowego dla kierunków (malarstwo grafika sztukamediów rzeżba)
Załącznik nr 2 – Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
Załącznik nr 3 – Wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski
Załącznik nr 4 – Wzór strony tytułowej (ODK, Architektura Wnętrz, Krytyka Artystyczna)
Załącznik nr 4 – Wzór strony tytułowej dla kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki: część teoretyczno-badawcza oraz część konserwatorsko-artystyczna
Załącznik nr 4 – Wzór strony tytułowej dyplomu głównego/artystycznego (kierunki artystyczne)
Załącznik nr 4 – Wzór strony tytułowej pracy teoretycznej
Załącznik nr 4 – Wzór strony tytułowej dyplomu artystycznego/uzupełniającego (Grafika, Malarstwo)
Załącznik nr 5 – Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy
Załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski
Załącznik nr 7 – Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu

Rozpoczęcie procedury obrony pracy dyplomowej składa się z kilku etapów:

Procedura dyplomowania:

Regulamin dyplomowania na kierunku Grafika
Regulamin dyplomowania na kierunku Malarstwo
Regulamin dyplomowania na kierunku Rzeźba
Regulamin dyplomowania Sztuka Mediów
Regulamin dyplomowania na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury – studia I stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury – studia II stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku Krytyka Artystyczna – studia I stopnia

Archiwum Prac Dyplomowych:

Dokumenty do pobrania:

https://apd.umk.pl