ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zarządzenia dotyczące procedury dyplomowania

Aktualne zarządzenia:

Zarządzenie 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2023 r 

Wzory oświadczeń do zarządzenia

Załącznik nr 1 – ZR.175.2023 

Archiwalne zarządzenia:

Zarządzenie-Rektora-Nr-126-Rektora-Uniwersytetu-Mikołaja-Kopernika-w-Toruniu-z-dnia-4-czerwca-2020-r.-w-sprawie-procedury-nadania-tytułu-zawodowego-na-Uniwersytecie-Mikołaja-Kopernika-w-Toruniu

Zarządzenie Nr 118 Rektora UMK z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 94.Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 125. Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 209 Rektora UMK z dnia 1 października 2020 r.

ZR 209.2020 – zał. 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej